www.macedoniapress.gr
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑΚΟΙΝΩΝΙΚΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ενστάσεις, προσφυγές και Αστυνομία στο Δημαρχείο Κοζάνης για το Λούνα Πάρκ στο Νιάημερο

Niaimeros 16 Lounapark (1)
Κοινοποίηση

Εντάσεις, προσφυγές και επίσημες καταγγελίες προκάλεσε ο διαγωνισμός για το χώρο του λούνα παρκ στο Νιάημερο Κοζάνης, με επιχειρηματία ο οποίος ήταν έτοιμος να συμμετάσχει στη διαδικασία να κάνει λόγο για «απαράδεκτο τρόπο κατοχύρωσης» σε ανταγωνιστή του.

Μάλιστα στο Δημαρχείο κλήθηκε ακόμα και αστυνομία με άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ να εμφανίζονται μετά από κλήση την οποία δέχθηκε η υπηρεσία τους, ώστε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Όπως καταγγέλει η σύζυγος του επιχειρηματία, Κωνσταντίνου Εξηνταφώτη, ο επιχειρηματίας διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαδικασία προφορικής πλειοδοτικής διαδικασίας η οποία ήταν να ξεκινήσει στις 11π.μ.(σύμφωνα με την δική τους εκδοχή) και ενημερώθηκαν από υπάλληλο ότι έληξε στις 11.01π.μ.

Να σημειωθεί πως η διαδικασία εξελίχθηκε τη Δευτέρα 14 Αυγούστου.

Στην καταγγελία η οποία εστάλη στα ΜΜΕ, σημειώνουν:

«Δεν κληθήκαμε αν και ήμασταν σε απόσταση λίγων μέτρων από το συγκεκριμένο γραφείο», σημειώνει στην καταγγελία της, ενώ προσθέτει πως παρά την έντονη διαμαρτυρία τους δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή τους:

«Σήμερα(14/8) ίσως να ακούσατε ότι κλήθηκε στο Δημαρχείο Κοζάνης η ομάδα ‘ΔΙΑΣ’ . Τούτο συνέβη διότι ο σύζυγός μου Κων/νος Εξηνταφώτης διαμαρτυρήθηκε έντονα για την διαδικασία προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για χώρο στο Νιάημερο, η οποία έλαβε χώρα κατά την ώρα 11η πρωινή, όπου με απαράδεκτο τρόπο κατακυρώθηκε σε ανταγωνιστή μου η έκταση, χωρίς να μου δοθεί η δυνατότητα να συμμετάσχω. Τούτο συνέβη διότι ουδείς εξ ημών κλήθηκε στο εν λόγω γραφείο, αν κι ήμασταν σε απόσταση λίγων μέτρων από κει. Σε ερώτηση ατου συζύγου μου ο αρμόδιος υπάλληλος απάντησε ότι στις 11.01 η δημοπρασία έλαβε τέλος. Δια τον λόγω αυτόν κι εξανέστη και διαμαρτυρήθηκε εντονότατα, αλλά και πάλι απαραδέκτως, δεν έγινε δεκτή η συμμετοχή μου

Με εκτίμηση

Βαχάρογλου Παναγιώτα»

Παράλληλα άμεσα κατατέθηκε ένσταση δια πληρεξούσιου δικηγόρου, με τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος:

ΕΝΣΤΑΣΗ

Της Βαχάρογλου Παναγιώτα του Ιωάννη, κατοίκου Χαλκηδόνας, οδός Γυμνασίου 3, ΠΕ Θες/νίκης, ΑΦΜ: 117625081

ΚΑΤΑ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Και δη κατά

Της διεξαγωγής του διαγωνισμού , ο οποίος έλαβε χώρα την 14/8/2023 , με βάση την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23284 – 3/3/2023 αναλυτική διακήρυξη, καθώς και την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23287 – 3/3/2023 περιληπτική διακήρυξη, του Δήμου Κοζάνης

Σήμερα, 14/8/2023 έλαβε χώρα προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, για την ενοικίαση τμήματος του χώρου όπου θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη Νιάημερος, από 30 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2023, στην θέση Νιάημερος στη Δημοτική Κοινότητα Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης, έκτασης 4.800 τ.μ. όπως αυτό απεικονίζεται και σημειώνεται με τα στοιχεία Α-Β-…-Ι-Θ-Α στο τοπογραφικό διάγραμμα που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την 100/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων.

Η εν λόγω δημοπρασία έλαβε χώρα με βάση την υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23284 – 3/3/2023 αναλυτική διακήρυξη του Δήμου Κοζάνης

Στην εν λόγω δημοπρασία επιχείρησα να συμμετάσχω ως ατομική επιχείρηση, μέσω του εξουσιοδοτημένου συζύγου μου Κων/νου Εξηνταφώτη, όμως παρατύπως κι απαραδέκτως αποκλείστηκα από αυτήν.

Συγκεκριμένα : ο σύζυγός μου, μαζί με τον εργαζόμενο στην επιχείρησή μου,

Νικόλαο Σοφιανίδη, παραβρέθηκαν – σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23287 – 3/3/2023 περιληπτικής διακήρυξης, του Δήμου Κοζάνης – στο γραφείο 9 του Δημαρχείου Κοζάνης και ώρα 11.00 . Όμως ο αρμόδιος υπάλληλος κ. Γρηγοριάδης Ιωάννης [ Δ/νση Διοικ/κών Υπηρεσιών], δεν κάλεσε τον ανωτέρω σύζυγό μου για να συμμετάσχει στην δημοπρασία, αν και βρισκόταν [ ο σύζυγος ] στο χώρο, σε παρακείμενα καθίσματα έξω από το γραφείο του Δημάρχου και σε απόσταση λίγων μέτρων από το εν λόγω γραφείο 9.

Ο ισχυρισμός μου αυτός προκύπτει από τα συνημμένα σχετικά του πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης, και δη:

Α) το με ώρα 10.54 από 14/8/2023 έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει ότι ο εργαζόμενός μου Σοφιανίδης Νικόλαος αιτήθηκε κι έλαβε «βεβαίωση μη οφειλής» στο Δήμο Κοζάνης [σχ. 1]

Β) το με ώρα 10.55 από 14/8/2023 έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει ότι ο σύζυγός μου Κων/νος Εξηνταφώτης αιτήθηκε [ η αίτηση αναφέρει εμέ ως αιτούσα ] κι έλαβε «βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας» στο Δήμο Κοζάνης [σχ. 2]

Τέλος αν κι η υπ’ αρίθμ. 7/2023 απόφαση του Δημ/κού Συμβουλίου Κοζάνης , αναφέρει ότι η αρμόδια επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών αποτελείται από τον Δήμαρχο, μία Αντι – Δήμαρχο και έναν Δημοτικό Σύμβουλο, ουδείς εξ αυτών βρισκόταν στο ως άνω γραφείο κατά την ώρα διενέργειας του ανωτέρω διαγωνισμού.

Επιφυλάσσομαι τέλος, κάθε νόμιμου δικαιώματός μου, και δη την κατάθεση έγκλησης κατά της αρμόδιας επιτροπής και του υπευθύνου ανωτέρω υπαλλήλου για παράβαση καθήκοντος , καθώς και για την κατάθεση αγωγής κατά του Δήμου Κοζάνης για διαφυγόντα κέρδη και σχετική ηθική βλάβη

Για τους λόγους αυτούς

Κι όσους προσθέσω

Προσφεύγω,

Σύμφωνα με το άρθρο 11, της ως άνω υπ’ αρίθμ. πρωτ. 23284 – 3/3/2023

αναλυτικής διακήρυξης του Δήμου Κοζάνης,

– κατά της διεξαγωγής της διαδικασίας του ανωτέρω διαγωνισμού, καθώς αποκλείστηκα από αυτόν παράτυπα και παράνομα

ΖΗΤΩ

– την συμπερίληψή μου στους συμμετέχοντες στην εν λόγω δημοπρασία και την κατακύρωσή μου σε αυτόν και όχι στην Σιδέρη Αικατερίνη, η οποία εν τέλει κατακυρώθηκε

– ΑΛΛΩΣ την ακύρωση κι επανάληψη διεξαγωγής του εν λόγω διαγωνισμού

Συνημμένη, καταθέτω την σχετική ένορκη βεβαίωση από 14/8/2023 του ως άνω εργαζομένου Σοφιανίδη Νικόλαου [σχ. 3] , καθώς και την σχετική εξουσιοδότηση προς τον σύζυγο μου[ σχ. 4]

Κοζάνη , 14/8/2023

Η ενιστάμενη δια πληρεξουσίου

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Related posts

7 άτομα συνελήφθησαν σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για κατοχή ναρκωτικών

diktio omada

Συνέντευξη Τύπου

diktio omada

Εθελοντική αιμοδοσία στο Δημαρχείο Μελίκης, την Κυριακή 21 Ιανουαρίου

diktio omada

Leave a Comment